FLEA V NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

V kopcoch Haiti Flea z Red Hot Chili Peppers a hostiteľ Sol Guy sa stretli s vidieckym zdravotným pobočníkom – Camseuze Moise, ktorý poskytuje medicínsku starostlivosť a zdravotnícku výchovu tisícom ľudom. Videá z tohto dielu s Fleom, ktorý bol odvysielaný 5. októbra si môžete pozrieť na tejto adrese http://www.4real.com/tv/details.asp?pageid=12

 

error20