Všetky novinky

ĎALŠIA AUKCIA PODPISOV

Ďalšia dražba na ebay, tentokrát oficiálne podpisy Red Hot Chili Peppers v magazíne Rolling Stone. Na predaj sú 2 vydania Rolling Stone. Prvé vydanie pochádza z 25. júna 1992, toto vydanie bolo zverejnené po tom, […]

Všetky novinky

ĎALŠIA AUKCIA

V podelok 8. júna Lowell MI Relay fond buďe ponúkať vynikajúce veci na Ebay. Do aukcie budú zahrnuté dve veľmi vzácne a unikátne rámové fotografie, z ktorých jedna je podpísaná, dve podpísané cd, dve podpísané […]